Vatikaanivaltio on itsenäinen kaupunkivaltio ja erillisalue Italiassa, jota ympäröi Rooma. Se on erillinen alue, joka kuuluu Pyhän istuimen “täyteen omistukseen, yksinomaiseen hallintaan, suvereeniin valtaan ja tuomiovaltaan”. Pyhä istuin on itse suvereeni kansainvälisen oikeuden mukainen yksikkö, joka ylläpitää kaupunkivaltion ajallista, diplomaattista ja...